مناسب ترین بازی فکری برای کودکان 4 ساله

خوب ، هیچ مقایسه ای وجود ندارد. اگر قانون در مملکت خوب و بیطرفانه اجرا بشود این مصائب موجود یکیش وجود ندارد. ا

توسط PARINEWS در 4 مهر 1400
خوب ، هیچ مقایسه ای وجود ندارد. اگر قانون در مملکت خوب و بیطرفانه اجرا بشود این مصائب موجود یکیش وجود ندارد. اما در قسمت دولت جناب آقای علاء انصافاً در انتخاب همکاران خود کمال سلیقه و موقع شناسی را بکار بردهاند عناصری را بهمکاری دعوت کرده که دارای حسن شهرت و مورد علاقه اغلب نمایندگان محترم مجلس هستند که چنانچه بخواهم در اطراف یک یک آقایان و وصف سوابق هر یک عرایضی بکنم ممکن است باعث ریا شود در موقع ابراز تمایل این بنده نیز موافق بودهام و حالا هم موافق دولت هستم مشروط بر اینکه تذکراتی که در اینجا از لحاظ اصلاح امور مملکت در حدود تشخیص خود و بعرض هیئت محترم دولت میرسانم یاد داشت فرمایند، توجه فرمایند تا تعقیب و در اصلاح آن کوشش فرمایند آقایان تصدیق میفرمایند کشور ایران تنها تهران نیست و مردم ذیحق ایران هم تنها اهالی تهران یا صاحبان چهار کارخانه یا عده مأمور دولت یا کارگر نخواهند بود در نقاط دور از مرکز هزاران هستند که در تمام سال یک لقمه نان گندم بذائقه آنها آشنا نمیشود و در نقاطی مسکن دارند که طبیب سال بسال بطور سیار هم بازی فکری زینگو عبور نمیکند. بازی فکری ظرف در تهران، پهلوی خیابان شاهرضا یک زردشتی ملکی دارد دارای سند مالکیت است، یک افسر ارتش علناً صریحاً قباله صادر میکند غیر رسمی و ملک مردم را تحویل میدهد و درش خانه ساختمان میکنند، سه سال است مالک این بهر کجا شکایت کردهاست و هرکس مأمور تعقییب قضیه شده خود او هم رفته با آن افسر شریک شده حالا شده یک محلهای (یک نفر از نمایندگان - محله اسمش چیست؟) همین اول خیابان شمیران است و سند مالکیتش اینجاست. ما میخواهیم سرمایههای خارجی را جلب کنیم و معادن ایران را کشف بکنیم: ما محتاج بملیونها نفر هستیم علاوه از عدهای که درکشور ایران موجود است برای کانهائی که در ایران زیر زمین خفته و روی زمین پنهان است، با این اصل که نمیشود (کشاورز صدر - ولی نتیجه زحمت آنها را پنج نفر ده نفر نبردند این را هم بفرمایید) آقایان وزارت دادگستری از وزارتخانه هائی است که وقتی یک شخصی با شهامت صالحی را که تشخیص دادید این را بصورت یک نوع کنتراتی باید پنجساله به او داد و اصلاحات را از او خواست و مزاحمش هم نشد والا غیر از این مسیر نیست یک قدم اصلاحی اگر برداشته شد و یکماه بعد پای او را بستند، دست او را بستند این بنتیجه نمیرسد. این روح عصیان و تمرد مبتنی بر عدم عدالت اجتماعی و تجاوز بحقوق ملت ایران از طرف هیئت حاکمه و ناتوان فرومایه خارجی میباشد و تا وقتی که عدالت اجتماعی و تساوی حقوق و حکومت قانون برقرار نشود و دست نوکران خارجی قطع نگردد این عصیان و تمرد باقی خواهد بود این روح عاصی و متمرد این روح زنجیر گسل و شکننده در مردم ایران بیدار شدهاست و قیافه مضحک و ناتوان و انگشتهای شیطانی قادر بخفه کردن آن نخواهد بود آقای علاء در همانجائیکه شما نشستهاید یک روز هژیر و رزمآرا مینشستند و امروز دیگر اثری از آنها باقی نیست بدانید که پنجه انتقام ملت قوی و نیرومند است بدانید که چشمهای مردم تیز بین تر و روشن تر از آنست که خیال کردهاید. ناگهان مردی از قبیله «همدان» پیش آمد و راه را بر امام بست و افسار قاطر را در دست گرفت و ادعای مالکیت آن را کرد. بدانید که ملت ایران با قیافه حق بجانب شما و این قبیل قائم موشک بازیها فریب نخواهد خورد و سر بزنگاه نفت گریبان شماها را خواهد گرفت و هنگامیکه در سکرات مرگ هستید فریاد لرزاننده ملت آخرین ضربت را بر پیکر حیات شما خواهد زد و حکم خائن روی پیشانی شما نقش خواهد بست. بازی موبایل Candy Crush Saga یا افسانه کندی کراش یکی از محبوبترین بازیهای موبایل است که شما باید در آن با کنار هم قرار دادن شکلات و آبنباتهای مختلف درون بازی، پازلهای طراحی شده را حل کنید. بنابراین اگر بازی مورد نظر شما در لیست حضور نداشت یا اگر دیدگاهی در مورد هر یک از بازیهای قرار گرفته در لیست دارید، حتما در بخش کامنتها با ما و دیگر کاربران زومجی درمیان بگذارید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن