دکتری Awardee

دانشگاه میسور (UoM) اعطا کرده Ph. D در کار اجتماعی به M. Nagesh برای پایان نامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها [یک مطالعه از اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت ها برنامه آغاز شده توسط سازمان واقع در داخل و اطراف میسور]’ فرستاده شده تحت هدایت دکتر TBBSV Ramanaiah.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>