بسته شد از جولای 2 پس از یک هیات آزمایش مثبت برای COVID

میسور/Mysuru: دفتر دستیار کمیسر پلیس (ACP) – ترافیک واقع در Shivarampet بود که مهر و موم شده را در جولای 2 پس از یک خانم سر پاسبان قرارداد COVID-19دوباره دیروز.

آلوده بانوی سر پاسبان بستری شد به COVID بیمارستان و پس از یکی دیگر از سواب آزمون انجام شد و گزارش تبدیل شده بود منفی برای COVID او مرخص شد.

ترافیک ACP همراه با هشت کارکنان قرار داده شد و تحت صفحه اصلی قرنطینه و گلو مایع نمونههای گرفته شده برای تست که منفی شد برای COVID.

به عنوان ACP دفتر بسته شد با این نسخهها کار در دفتر آمده بود متوقف شد.

با از سرگیری دفتر دیروز همه در انتظار آثار مربوط به ترافیک مسائل گرفته شده است.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de