مهندس و درآمد بازرس آزمون COVID-19 مثبت

N.S. جاده MCC منطقه – 6 دفتر مهر و موم

میسور/میسورو: دفتر منطقه 6 ام سی در جاده نارایانا شااستری (N.S. Road) تا یکشنبه پس از یک مهندس و یک بازرس درآمد متصل به دفتر Zonal مثبت برای COVID-19آزمایش شده است.

چندی بعد از اینکه فهمیدکه این دو تا ی دو نفره روز چهارشنبه مثبت پیدا شدند، مقامات صبح جمعه دفتر زونال را به مهر و موم کردن. کل محوطه دفتر تدبر شده همچنین، افسر زونال ناگاراج و تمام کارکنان دیگر خواسته شده است که تحت انزوای خانگی و همچنین تحت آزمون سواب گلو قرار داشته باشد. فقط از کسانی که در گزارش آزمایشگاه تست منفی می کنند خواسته می شود که روز دوشنبه وظیفه خود را از سر بگیریم.

دفتر منطقه 6 MCC آخرین برای پیوستن به لیست دفاتر دولتی گرفتن مهر و موم پس از دفتر اصلی MCC در جاده Sayyaji Rao، مجموعه دادگاه شهر، بخش عمومی دفتر پلیس شهر در ساختمان جدید، دفتر ACP (ترافیک) در جاده Vinoba در Shivarampet و چند ایستگاه پلیس شهرستان است.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>