Giving Up Fear Based Practices to Create Positive Changes with Gary & Ryan Heil

[محتوای جاسازی شده]

در این قسمت از نمایش Lifehack، من با گری هایل و رایان هایل مصاحبه می کنم که کارشناسان رهبری هستند که همه ما در این دنیای جدید COVID نیاز داریم. آنها متخصص در گرفتن رهبران در واقع رهبری و راز چیزی است که شما انتظار نمی رود.

کارشناسان تحسین شده بین المللی گری هایل و رایان هایل، PH.D. غیر روحانی کردن پاسخ در تحقیقات خود را مبتنی بر، unflinchingly پرده کتاب جدید، عشق را انتخاب کنید نه ترس: چگونه بهترین رهبران ساخت فرهنگ تعامل و نوآوری است که از بند باز کردن پتانسیل انسانی. این اوج مطالعه ده ساله بیش از ۷۰۰ رهبر در سراسر جهان است.

اطلاعات بیشتر از گری و رایان چگونه شما می توانید تغییرات مثبت در زندگی خود را بدون توجه به اینکه چگونه چیزهای سخت دریافت کنید!

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

ایندکسر