دانلود کتاب درسی tagged posts

بهترین منابع دانلود رمان خارجی

مسعودی همچنین رجبعلی سالاریان را به عنوان رئیس هیئت اجرایی نوزدهمین جشنواره کتاب و رسانه منصوب کرد.

حسن هژاسته دانشیار گروه رادیو در دانشکده تولید دانشگاه صدا و سیما است و سردبیر پخش های صبح “سلام ، صبح بخیر” ، “سلام تهران” و معاون صدای جمهوری اسلامی ایران ، مدیر گروه اجتماعی است. وی ده ها کتاب و مقاله در زمینه رادیو از جمله جامعه شناسی رادیو ، جامعه شناسی رادیو و رسانه ، مدیریت رسانه ، جامعه ، موسیقی ، رادیو و … ترجمه و تألیف کرده است.

رجبعلی سالاریان...

Read More