راز حلقه شنا بادی

به نسبت دیگر پستانداران، کاریوتیپ این جانوران بسیار دستنخورده مانده و در طول فرگشت خود تفاوت آنچنانی نکردهاند

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

به نسبت دیگر پستانداران، کاریوتیپ این جانوران بسیار دستنخورده مانده و در طول فرگشت خود تفاوت آنچنانی نکردهاند. نشان دادهاند آببازسانان آغازین اغلب دارای ضریبهای به نسبت کوچک (۰٫۲۵ تا ۰٫۴۹) بودهاند. در آن هنگام اغلب پژوهشگران مخالف این ایده بودند که آببازسانان نوعی جفتسم باشند چرا که آببازسانان و جفتسمسانان دارای تفاوتهای ظاهری بنیادین بودند؛ پاهای پشتی آنها از میان رفته و تنها چند اندام زائدمانده کوچک باقیماندهاند، بدنشان همانند ماهیان شده و سوراخ بینی آنها به بالای سر رفتهاست. چنین چیزی به معنای آن است که هیمالیاستوس یا در محیط آب شیرین با دسترسی گاه به گاه به محیط اقیانوسی زندگی میکرد یا نمونهٔ یافت شده در کنار رودخانه مرده و جسدش توسط آب به اقیانوس برده شدهاست. درخت فیلوژنتیک نشاندهنده جایگاه آببازسانان در میان پستانداران و سمداران که بر پایه چندین بررسی مولکولی پیشنهاد شدهاست. راهرونهنگان پاهای عقبی دراز و نیرومندی به ویژه در بخشهای درشتنی و نازکنی داشتند که در انتها به انگشتانی بلند میرسیدند. این دم کوتاهتر از پاهای عقبیشان بود. تا ۳۵ م.س.پ. این جانوران پاهای عقبی خود را از دست داده بودند و برای تغذیه و مکانیابی از پژواک بهره میگرفتند. آببازسانان دنداندار از خربزهای برای تقویت صدای تولیدی در کیسههای بینی بهره میگیرند.

بتاریخ ۱۶ سنبله ۱۳۹۱ه.ش (هجری شمسی) برای اولین بار در افغانستان فدراسیون آب بازی و تیم ملی آب بازی دایر گردید. پس از وفات استاد بیغم یکی از شاگردانش به نام عبدالقیوم نیرو لطیف مسؤولیت پیشبرد تمرینات مشت زنی را درین کلپ بر عهده گرفت؛ و نقش خود را درین بازی خوب اجرا کرد. در سال ۱۹۸۰ میلادی سبک دومی ورزش رزمی تکواندو به نام «پومسه» توسط استاد عبدالناصر «هوتکی» نیز رایج شد، که فعلاً هردو سبک یا سیستم که تفاوت نسبی در چگونگی اجرای «فارم و مبارزه» میباشد، مورد تدریس قرار دارد. این ویژگیها شامل وجود سامانه استخوانی با کارکردی همچون کارکرد دو قرقره متصل به هم در قوزک پای نهنگهای نخستین و نیز دیگر شباهتهای ریختی قوزک پا با جفتسمسانان بودند؛ چیزی که تنها نشان از ارتباط نزدیک آببازسانان با این گروه از پستانداران داشت. نهنگهای بیدندان (۳۵ م.س.پ. تخمینهای زده شده دربارهٔ زمان جدایی نهنگهای دنداندار و بیدندان با هم تفاوت دارند چرا که هر تخمین برآمده از بررسی ویژگیهای جداگانهای از سنگوارههای این جانداران به دست آمدهاست. در شمالشرقی پاکستان و بعدها شمالغربی هند به وفور پیدا شدهاند و ویژگیهای این سازند دانشمندان را به این باور رساندهاست که پاکنهنگان در محیطی رودخانهای زندگی میکردند. Th is data has been creat​ed wi​th the ​he lp of GSA C onte​nt᠎ Gener at​or Dem​ov ersion​!

از این رو میتوان چنین نتیجه گرفت که این سه گروه از جفتسمسانان دارای نیای مشترک هستند. محصولات سنین بزرگسال از نظر ابعاد عموما از ابعاد کودکان دارای اختلاف ابعاد هستند و شما در این محصولات می توانید ابعاد و اندازه های 120 سانتی متری به بالا را مشاهده کنید که باعث می شود به بهترین شکل ممکن بتوانید از این حلقه های شنا استفاده کنید. عوامل محیطی آب و نیاز به فرورفتن در آن، غوطهور ماندن، نگه داشتن نفس، و در نهایت تنفس در بیرون از آب باعث شکل گرفتن تطابقهای کمابیش مشابهی میان پستانداران دریایی شدهاست. در همین رابطه باید اشاره داشته باشیم که از نظر طراحی این محصول ظاهری گرد را داراست که با رنگ آبی شکل گرفته و همین امر هم باعث شده تا یک رنگ خاص را شما در اختیار داشته باشید. یکی از وسایل تفریحی در ورزش­های آبی،حلقه بادی شنا است که برای تمامی افراد در سنین مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد. دو مدل برای باد کردن حلقه شنا وجود دارد، یکی اینکه می­توانید خودتان آن را باد کنید و دیگری مدلی که پمپ دستی دارد و به راحتی می­توانید آن را با پمپ باد، باد کنید.

با این حال نتایج این بررسی از جهاتی چند زیر انتقاد رفت؛ از جمله آنکه مشخص نشد که آیا دلفینها در کمکرسانی به بیماران روحی موفقتر از جانوران خانگی مانند سگ و گربه هستند یا نه. نخستین آببازسانان نزدیک به ۵۰ میلیون سال پیش در کنارههای اقیانوس باستانی تتیس در جایی که امروزه هند و پاکستان قرار دارند پدیدار شدند. پژوهشهای علمی بسیاری از این نگره که آببازسانان تکنیا هستند پشتیبانی میکنند. TED. بایگانیشده از اصلی در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۲. CTV Television Network. بایگانیشده از اصلی در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۲. فعلاً در کابل و در ولایات به صداها کلپ ورزشی بیلیارد وجود دارد؛ و بازیکنان خیلی ماهر نیز دارد که تعداد آن بیشمار است. اگرچه ارسطو به این اشاره کرده بود که نهنگها برای تنفس به سطح آب میآیند، این باور حتی تا هنگام لینه و در چاپ نخست سیستما ناتوره نیز وجود داشت. داشت و کاسه چشم آن به سوی عقب چرخیده بود؛ چیزی که نشان میدهد امکان چرخش چشم به اطراف و دیدن آن در هنگام فرورفتن کامل در آب وجود داشتهاست. C​ontent has been g​enerat​ed ​wi th G SA C​onte nt G en erator Demov​er᠎si on .

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن